Ε.Ο.Κ. - από x-t σε v-t

Το πρόγραμμα εμφανίζει

  • ένα διάγραμμα x-t, το οποίο μπορούμε να το αλλάξουμε

υπολογίζει

  • τις  αντίστοιχες ταχύτητες
  • το διάγραμμα υ-t

Προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες