Νόμος του Hooke

Σε ένα ελατήριο ασκούμε μια δύναμη F:

  • το ελατήριο παραμορφώνεται.
  • όσο αυξάνουμε την δύναμη F, τόσο αυξάνεται και η παραμόρφωση x του ελατηρίου.
  • τα ζευγάρια τιμών δύναμης - παραμόρφωσης, αν τοποθετηθούν σε ένα διάγραμμα F-x, σχηματίζουν ευθεία που περνά από την αρχή των αξόνων.

Το πρόγραμμα

Εμφανίζει

  • ένα ελατήριο σταθεράς Κ (ρυθμιζόμενο) στο οποίο ασκείται μια δύναμη F

υπολογίζει

  • την τιμή x για κάθε τιμή του F
  • το διάγραμμα F-x.

Προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες