Ελεύθερη πτώση


Ένα αντικείμενο αφήνεται ελεύθερο από ύψος h (ρυθμιζόμενο).

Το πρόγραμμα εμφανίζει:

  • την κίνησή του σώματος και τα στιγμιότυπα (ανά 0,1sec).

Υπολογίζει:

  • τα μεγέθη: υ και h (κατακόρυφο διάστημα), κάθε χρονική στιγμή t.

Προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες