Αδράνεια (ip)

Η προσομοίωση είναι αρχείο ip και δείχνει την αδράνεια των σωμάτων (ότι θέλουν να διατηρήσουν την κινητική τους κατάσταση). Μελετάμε ένα σώμα που βρίσκεται πάνω σε ένα όχημα το οποίο είτε σταματάει απότομα ενώ κινείται, είτε ξεκινάει απότομα.

Το αρχείο το κατεβάζουμε από εδώ

Πρόσθετες Πληροφορίες