Ελεύθερη πτώση (ip)

Το πρόγραμμα εμφανίζει ένα σώμα που εκτελεί ελεύθερη πτώση σε διάφορα g.

Το αρχείο είναι ip και το κατεβάζετε από εδώ

Πρόσθετες Πληροφορίες