Α.Α.Τ στον άξονα Οx με γραφικές

Το πρόγραμμα εμφανίζει

  • ένα κινητό που εκτελεί Α.Α.Τ. στον άξονα x'Οx με ρυθμιζόμενη αρχική φάση φ0.
  • τα διανύσματα x, υ και α
  • τις γραφικές x-t, υ-t και α-t

 

προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες