Ομαλή κυκλική κίνηση

Το πρόγραμμα εμφανίζει ένα κινητό που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση, μεταβλητής περιόδου και ακτίνας. Μπορούμε να δούμε τα διανύσματα των υ και ω, και να αλλάξουμε φορά κίνησης.

προσομοίωση

 

Πρόσθετες Πληροφορίες