Α.Α.Τ. στον άξονα Οy με περιστρεφόμενα και γραφικές

Για μια απλή αρμονική ταλάντωση, επιλέγουμε Α, T και φ0, και το πρόγραμμα παρουσιάζει την κίνηση και τις γραφικές παραστάσεις x-t, υ-t και α-t. (Επίσης μπορεί να εμφανίσει και τα περιστρεφόμενα διανύσματα Α, υmax και αmax)

προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες