ΑΑΤ (στον άξονα x) με γραφικές U-x, K-x, E-x.

Απλή αρμονική ταλάντωση (στον άξονα Ox) με γραφικές U-x, K-x, E-x. - GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Απλή αρμονική ταλάντωση (στον άξονα Ox) με γραφικές U-x, K-x, E-x.

Είναι μία εφαρμογή Java, που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra από την διεύθυνση: http://www.geogebra.org - Φαίνεται ότι δεν εγκαταστήσατε τα Java.Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.java.com

Φώτης Ζαφειριάδης, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Πρόσθετες Πληροφορίες