Α.Α.Τ. (στον άξονα x'Ox) και γραφικές U-t, K-t και E-t.

Απλή αρμονική ταλάντωση (στον άξονα Ox) με φ0 και γραφικές U-t, K-t και E-t. - GeoGebra Δυναμικό Φύλλο εργασίας

Απλή αρμονική ταλάντωση (στον άξονα Ox) με φ0 και γραφικές U-t, K-t και E-t.

Είναι μία εφαρμογή Java, που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra από την διεύθυνση: http://www.geogebra.org - Φαίνεται ότι δεν εγκαταστήσατε τα Java.Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.java.com

ιστοσελίδα: users.sch.gr/fotiszaf

Φώτης Ζαφειριάδης, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Πρόσθετες Πληροφορίες