Σύνθεση 2 ταλαντώσεων - Διακρότημα

 


Το πρόγραμμα εμφανίζει 2 ταλαντώσεις που έχουν διαφορετική συχνότητα μεταξύ τους και η σύνθεσή τους δίνει διακρότημα. Επίσης εμφανίζεται το σώμα που εκτελεί τη σύνθετη ταλάντωση καθώς και τα αντίστοιχα περιστρεφόμενα διανύσματα.

προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες