Εξαναγκασμένη ταλάντωση - Συντονισμός

Ένα σύστημα ελατήριο-σώμα όταν ταλαντωθεί ελεύθερα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με συχνότητα f0 (ιδιοσυχνότητα).
Εάν το ίδιο σύστημα συνδεθεί σε ένα διεγέρτη που περιστρέφεται με συχνότητα f, τότε και το σύστημα ελατήριο-σώμα εκτελεί αμείωτη ταλάντωση με την συχνότητα του διεγέρτη f.

Εάν αλλάξει η συχνότητα του διεγέρτη, αλλάζει και η συχνότητα του συστήματος ελατήριο-σώμα, αλλά και το πλάτος ταλάντωσής του!!!

Όταν η συχνότητα του διεγέρτη f γίνει ίση με την ιδιοσυχνότητα του συστήματος f0 , τότε το πλάτος ταλάντωσης γίνεται μέγιστο. Τότε λέμε ότι έχουμε συντονισμό.

Η προσομοίωση εμφανίζει

  • ένα σύστημα ελατήριο-σώμα που είναι συνδεδεμένο με έναν τροχό που περιστρέφεται με συχνότητα f (διεγέρτης).
  • τη γραφική παράσταση x-t του σώματος που ταλαντώνεται
  • τη γραφική Α-f όπου φαίνεται η συσχέτιση του πλάτους ταλάντωσης του σώματος με την συχνότητα του διεγέρτη.

Προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες