Διάταξη σύνθετης 2 ταλαντώσεων (ίδιας διεύθυνσης)

Το πρόγραμμα εμφανίζει τη διάταξη τη σύνθετης ταλάντωση, όπως την διαπραγματεύεται το σχολικό βιβλίο στη σελίδα 25.

Προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες