Διαστημόμετρο (βερνιέρος)

Αυτό το java applet δείχνει πως γίνεται μία μέτρηση με την χρήση του διαστημόμετρου (βερνιέρος).

Πρόσθετες Πληροφορίες