Εκκρεμές

Το πρόγραμμα εμφανίζει 

  • ένα εκκρεμές με μεταβλητό μήκος και μάζα, το οποίο εκτρέπεται και εκτελεί ταλάντωση (σε περιβάλλον γης, σελήνης κ.λ.π.)

υπολογίζει

  • την περίοδο και τη συχνότητα της ταλάντωσηςΠρόσθετες Πληροφορίες