Απλή αρμονική ταλάντωση (οριζόντια) και ενέργειες U, K, E

Το πρόγραμμα εμφανίζει

  • ένα σώμα που εκτελεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση μεταβλητού πλάτους και μεταβλητής περιόδου (μεταβάλλοντας τα στοιχεία m και K)
  • τις ενέργειες U, K, E (ποιοτικά)

υπολογίζει 

  • την περίοδο και τη συχνότητα της ταλάντωσηςΠρόσθετες Πληροφορίες