Εγκάρσιο κύμα

Το πρόγραμμα εμφανίζει

  • μια πηγή (χέρι) που είναι συνδεδεμένο με γραμμικό ελαστικό μέσο και ταλαντώνεται κάθετα στο μέσο, με μεταβλητά τα μεγέθη: πλάτος, περίοδο και μήκος κύματος
  • το εγκάρσιο κύμα που παράγεται καθώς και ένα σημείο του μέσου που ταλαντώνεται εξαιτίας του κύματος

υπολογίζει

  • την ταχύτητα διάδοσης του κύματος Πρόσθετες Πληροφορίες