Νόμος Coulomb

Το πρόγραμμα εμφανίζει

  •  2 φορτία με μεταβλητό φορτίο τα οποία τοποθετούνται σε διάφορες αποστάσεις
  •  εμφανίζει τις μεταξύ τους δυνάμεις Coulomb

υπολογίζει 

  • τη δύναμη CoulombΠρόσθετες Πληροφορίες