Υδραυλικό πιεστήριο

εμφανίζει ένα υδραυλικό πιεστήριο που έχει

  • μεταβλητά εμβαδά εμβόλων
  • μεταβλητή ασκούμενη δύναμη

υπολογίζει

  • την τελική δύναμη

Πρόσθετες Πληροφορίες