Εικονικό εργαστήριο - Εγκάρσιο κύμα - 3 πειράματα

Το εικονικό εργαστήριο αποτελείται από 3 πειράματα

1ο πείραμα

Ο μαθητής καλείται να υπολογίσει τα μεγέθη ενός κύματος και να γράψει την εξίσωση του κύματος

2ο πείραμα

Ο μαθητής καλείται να σχεδιάσει το στιγμιότυπο ενός κύματος y(x) και την φ(x) για κάποιο χρονικό διάστημα

3ο πείραμα

Ο μαθητής καλείται να σχεδιάσει τη ταλάντωση ενός σημείου του ελαστικού μέσου y(t) και τη φ(t)

 

Προσομοίωση 

Πρόσθετες Πληροφορίες