Απλή αρμονική ταλάντωση και ομαλή κυκλική κίνηση

Η προσομοίωση εμφανίζει

  • ένα κινητό που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση
  • την προβολή του στον κατακόρυφο άξονα (που εκτελεί Α.Α.Τ.)
  • τα διανύσματα θέσης, ταχύτητας επιτάχυνσης και τις προβολές τους στον κατακόρυφο άξονα

Προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες