Ελαστική κρούση

Το πρόγραμμα εμφανίζει

  • 2 σώματα με μεταβλητές μάζες και ταχύτητες που κινούνται στην ίδια διεύθυνση

υπολογίζει

  • τις τελικές ταχύτητες των σωμνάτων
  • την επι τοις εκατό μεταβολή της κινητικής ενέργειας που συμβαίνει σε κάθε σώμα

Πρόσθετες Πληροφορίες