Φαινόμενο Doppler

Το πρόγραμμα εμφανίζει

  • μια πηγή που εκπέμπει ήχο μεταβλητής συχνότητας και κινείται με ρυθμιζόμενη ταχύτητα
  • έναν παρατηρητή που κινείται με ρυθμιζόμενη ταχύτητα

υπολογίζει

  • τη συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής
  • το μήκος κύματος του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής
  • και την ταχύτητα διάδοσης του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής

προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες