Κύκλωμα 2 αντιστατών παράλληλα

Για τη σύνδεση 2 αντιστατών παράλληλα, ισχύει ότι:

  • οι δύο αντιστάσεις έχουν την ίδια τάση V στα άκρα τους
  • για τις εντάσεις των ρευμάτων που τις διαρρέουν Ι1 , Ι2,  και την ένταση που διαρρέει την πηγή Ι ισχύει ότι: Ι=Ι12 .
  • οι δύο αντιστάσεις μπορούν να αντικατασταθούν από μια αντίσταση Rολ, για την οποία ισχύει: 1/Rολ=1/R1+1/R2

 

Η προσομοίωση εμφανίζει:

  • 2 αντιστάτες που συνδέονται παράλληλα και στους κλάδους τους συνδέονται αντίστοιχα αμπερόμετρα 
  • ένα αμπερόμετρο που μετράει την ένταση όλου του κυκλώματος

υπολογίζει

  •  τη συνολική αντίσταση

Προσομοίωση: Παράλληλη σύνδεση αντιστατών

Πρόσθετες Πληροφορίες