Νόμος του Ohm

Ο νόμος του Ohm αναφέρεται σε έναν αντιστάτη (σταθερής θερμοκρασίας). 

Όταν στα άκρα του αντιστάτη συνδέσουμε μια τάση V, τότε αυτός θα διαρρέεται από ρεύμα Ι. Όσο αυξάνουμε την τάση V, αναλογικά θα αυξάνεται και το ρεύμα I. 

Η προσομοίωση εμφανίζει: 

  • έναν αντιστάτη ο οποίος συνδέεται με πηγή τάσης V
  • ένα αμπερόμετρο που συνδέεται σε σειρά με τον αντιστάτη
  • ένα βολτόμετρο που συνδέεται στα άκρα του αντιστάτη (παράλληλα)

υπολογίζει:

  • την αντίσταση από τις ενδείξεις των οργάνων

Προσομοίωση: Νόμος του Ohm

Πρόσθετες Πληροφορίες