Εικονικό εργαστήριο - Μελέτη χαρακτηριστικής καμπύλης πηγής

Το πρόγραμμα εμφανίζει

  • ένα κλειστό κύκλωμα όπου πραγματοποιούνται 2 πειράματα, με τα οποία υπολογίζονται τα στοιχεία μιας άγνωστης πηγής

Προσομοίωση