Εικονικό εργαστήριο - Χαρακτηριστική καμπύλη αντιστάτη

Το πρόγραμμα εμφανίζει

  • ένα απλό κύκλωμα με τροφοδοτικό και αντιστάτη
  • πραγματοποιούνται 2 πειράματα, με τα οποία παίρνονται μετρήσεις.
  • κατασκευάζεται η χαρακτηριστική καμπύλη του αντιστάτη.

Προσομοίωση