Εικονικό εργαστήριο - Νόμος του Ohm

Σε αυτό το εικονικό εργαστήριο γίνεται μια προσπάθεια το εργαστήριο να γίνει στην οθόνη του υπολογιστή χωρίς φύλλο εργασίας.

Ο μαθητής κάνει τα εξής:

  • αρχικά επιλέγει την ομάδα του (από 1 έως 25) (είτε θα είναι μόνος του είτε με έναν άλλο συμμαθητή του)
  • στο κύκλωμα συνδέει το βολτόμετρο και το αμπερόμετρο
  • ανοίγει το τροφοδοτικό και κλείνει τον διακόπτη Δ.
  • επιλέγει μια τάση στο τροφοδοτικό και παίρνει τις ενδείξεις των οργάνων
  • καταγράφει αυτές τις τιμές στον Πίνακα Τιμών
  • επαναλαμβάνει τη διαδικασία άλλες τέσσερις φορές
  • εμφανίζει τα 5 σημεία στη γραφική V-I και τα τοποθετεί στη σωστή θέση
  • εμφανίζει την ευθεία και την ρυθμίζει ώστε να περνάει ανάμεσα από τα σημεία
  • υπολογίζει την κλίση της ευθείας που είναι και η αντίσταση του αντιστάτη R. 

Η προσομοίωση του εργαστηρίου: Εικονικό εργαστήριο - νόμος του Ohm