Σύνθεση 2 δυνάμεων (με γωνία)

 εμφανίζει

  • 2 δυνάμεις με μεταβλητό μέτρο και γωνία
  • μοιρογνωμόνιο και χάρακα

υπολογίζει 

  • τη συνισταμένη και την γωνία της.