Διατήρηση μηχανικής ενέργειας

εμφανίζει ένα σώμα που

  • που βρίσκεται σε μεταβλητό ύψος
  • έχει μεταβλητή μάζα και 
  • αφήνεται να κινηθεί ελεύθερα

υπολογίσει 

  • ποιοτικά και ποσοτικά τη δυναμική , την κινητική και την μηχανική του ενέργεια που έχει σε κάθε θέση