Κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά

Το πρόγραμμα εμφανίζει

  • 2 αντιστάτες που συνδέονται σε σειρά και στα άκρα τους συνδέονται βολτόμετρα 
  • ένα αμπερόμετρο που μετράει την ένταση όλου του κυκλώματος

υπολογίζει

  •  τη συνολική αντίσταση καθώς και τις ενδείξεις των οργάνων