Κύκλωμα παράλληλης σύνδεσης αντιστατών

Το πρόγραμμα εμφανίζει

  • 2 αντιστάτες που συνδέονται παράλληλα
  • 3 αμπερόμετρα που δείχνουν το ρεύμα που διαρρέει τη πηγή και τους 2 αντιστάτες

υπολογίζει

  • τη συνολική αντίσταση καθώς και τις ενδείξεις των οργάνων