Απλή αρμονική ταλάντωση (οριζόντια) με διάγραμμα F-x

Το πρόγραμμα 

 εμφανίζει

  • ένα σώμα που εκτελεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση μεταβλητού πλάτους και μεταβλητής περιόδου (μεταβάλλοντας τα στοιχεία m και K)
  • το διάγραμμα F-x (ποιοτικά)

υπολογίζει

  • την περίοδο και τη συχνότητα της ταλάντωσης