ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παραγωγή κειμένου


Εισαγωγή


Είναι σαφές ότι κάθε μέρα ακούμε ή διαβάζουμε ή μιλάμε εμείς οι ίδιοι. Όλα αυτά που ακούμε ή διαβάζουμε ή λέμε ανήκουν σε κάποιο είδος κειμένου. Έτσι,

όταν περιγράφουμε ένα τοπίο, παράγουμε ένα περιγραφικό κείμενο,

όταν αφηγούμαστε πώς περάσαμε τη μέρα μας, παράγουμε ένα αφηγηματικό κείμενο,

όταν προσπαθούμε να πείσουμε κάποιον γιατί μας άρεσε μια κινηματογραφική ταινία, τότε παράγουμε κείμενο επιχειρηματολογίας

κι όταν λέμε με λίγα λόγια την υπόθεση ενός έργου, τότε παράγουμε περίληψη.

Όλα αυτά τα είδη κειμένου στηρίζονται στην παράγραφο.

 

Στις σελίδες που ακολουθούν θα δούμε πώς μπορούμε να γράψουμε ένα από τα παραπάνω είδη ακολουθώντας κάποιες απλές οδηγίες.

 

Διάλεξε το είδος κειμένου σ' ενδιαφέρει: