Μικροεφαρμογές (applets) GeoGebra για την Β' Λυκείου


 

"Τα Μαθηματικά δεν είναι αποστήθιση κανόνων
και  αλγορίθμων χωρίς κατανόηση του 'γιατί' και  εφαρμογή  τους  χωρίς  κατανόηση  των εννοιών και των σχέσεων."


Νέο Σχολείο

 

Ημερ/νία Θέμα Συντάκτης
07-11-16 Οπτικοποίηση μιας άσκησης της Αναλυτικής Γεωμετρίας Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
τ. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03
22-04-15 Επαλήθευση του συμπεράσματος ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης y = α/x με α 0 είναι υπερβολή Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03
02-04-15 Μία εφαρμογή του ενιαίου ορισμού των κωνικών τομών για τη σχεδίαση των καμπυλών τους. (Πλάγιες διευθετούσες). Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03
25-03-15 Μία εφαρμογή του ενιαίου ορισμού των κωνικών τομών για τη σχεδίαση των καμπυλών τους. (Κατακόρυφες διευθετούσες). Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03
22-03-15 Μια χαρακτηριστική ιδιότητα των σημείων της έλλειψης. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03
22-03-15 Μια χαρακτηριστική ιδιότητα των σημείων της υπερβολής. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03
21-01-15 Επαλήθευση του συμπεράσματος ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x) = αx2 + βx + γ, α0 είναι παραβολή Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03
21-11-14 Χάραξη της παραβολής "σημείο-σημείο" σύμφωνα με τον ορισμό Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03
19-11-14 Οριζόντια μετατόπιση καμπύλης σημείο προς σημείο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03
17-11-14 Χάραξη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f(x) = ημ(x) Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03
15-11-14 Μελέτη των συναρτήσεων f(x) = ημx και g(x) = συνx ως προς την μονοτονία Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03
30-01-13 Η γραφική παράσταση της f(x) και της g(x) = f(x + a) + b Αντώνιος Κρυπωτός
ΓΕ.Λ. Μολάων
30-01-13 Τριγωνομετρικός κύκλος Αντώνιος Κρυπωτός
ΓΕ.Λ. Μολάων
14-01-13 Η έλλειψη και η εξίσωσή της Δημήτρης Ανδρεσάκης
Γυμνάσιο Μονεμβασίας
14-01-13 Παραβολή με την εστία στον άξονα x΄x Δημήτρης Ανδρεσάκης
Γυμνάσιο Μονεμβασίας
14-01-13 Παραβολή με την εστία στον άξονα y΄y Δημήτρης Ανδρεσάκης
Γυμνάσιο Μονεμβασίας
13-01-13 Προσέγγιση του κύκλου με κανονικά πολύγωνα Δημήτρης Ανδρεσάκης
Γυμνάσιο Μονεμβασίας
30-12-12 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις Αντώνιος Κρυπωτός
ΓΕ.Λ. Μολάων

 

<< Πίσω

 

 

Copyright © 2009-2016