Η Αξιολόγηση στο χώρο της Εκπαίδευσης


 

"Η αξιολόγηση αποτελεί οργανικό στοιχείο
της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας,
η οποία αρχίζει με τον καθορισμό των στόχων
και ολοκληρώνεται με τον έλεγχο
της επίτευξής τους."

 
Π.Δ. 8/1995

 

Ημερ/νία Τίτλος Σχόλιο
18-08-2016 Η εκφώνηση μιας άσκησης Στην εργασία αυτή με τη βοήθεια ενός παραδείγματος φαίνεται η σημασία του τρόπου διατύπωσης μιας άσκησης.
30-04-2015 Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές
και απολυτήριες εξετάσεις στα Μαθηματικά
Νομικό πλαίσιο και παρατηρήσεις σχετικά με τη διατύπωση και διάρθρωση των θεμάτων με παραδείγματα.
10-09-2012 Η βαθμολόγηση των γραπτών στα Μαθηματικά Για μια δίκαιη και αντικειμενική βαθμολόγηση.
28-10-2010 Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας μιας διδασκαλίας Μπορούμε να τα λαμβάνουμε υπόψη μας και κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των διδασκαλιών μας.
02-01-2010 Ταξινομία στόχων και αξιολόγηση των μαθητών
(Τα αποτελέσματα μιας έρευνας)
Σύνδεση των θεμάτων ενός διαγωνίσματος με τα επίπεδα ταξινομίας στόχων και η απόδοση των μαθητών.

11-12-2009

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ταυτόχρονα και κριτήρια επιλογής ενός εκπαιδευτικού λογισμικού.

30-04-2009 Η αξιολόγηση των μαθητών ως παιδαγωγική πράξη Η εισήγησή μου στην ημερίδα που διοργάνωσαν η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Πελοποννήσου και το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Αρκαδίας με θέμα: «Αξιολόγηση του μαθητή» (Φεβρουάριος 2009).

 

 

 

 

 

Copyright © 2009-2018