Παιδαγωγικά θέματα


 

Ευκλείδης

"Ονειρεύομαι ένα μάθημα όπου
οι μαθητές θα μπαίνουν στην αίθουσα με λαχτάρα
και θα φεύγουμε όλοι με κάποιο κέρδος."
...

 

Ημερ/νία Τίτλος Σχόλιο

17-02-17

Επιμορφωτικές ανάγκες και σύγχρονες μέθοδοι επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Η εργασία αυτή εκπονήθηκε και υποβλήθηκε στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος με κωδικό 84007Δ13.

11-05-14

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ Α.μεΑ.
Γίνεται ειδική αναφορά και σύνδεση με τα λογισμικά που είναι αναρτημένα στο e-yliko.

29-06-12

Η παιδαγωγική διάσταση των πολλών τρόπων επίλυσης ενός προβλήματος Στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής μάθησης και με αφορμή ένα θέμα των πανελληνίων εξετάσεων.

21-09-10

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) και αναπηρίες (ΑμεΑ) Απόσπασμα από την 93038 / Γ2 / 28 - 07 - 2010 εγκύκλιο του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

15-04-10

Η αρμονία των Μαθηματικών και της Μουσικής Διαθεματική προσέγγιση από μαθητές των Μουσικών Σχολείων Σπάρτης και Τρίπολης.

07-02-10

Παιδαγωγική αντιμετώπιση δυσλεξικών μαθητών Αντί σχολίου θέλω να ευχαριστήσω τον προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αρκαδίας κ. Ν. Αγγελόπουλο για τις συζητήσεις που κάναμε γύρω από το θέμα της δυσλεξίας και την υπόδειξη σχετικής βιβλιογραφίας.

30-04-09

Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης:
Από τη φιλοσοφία στην εφαρμογή

Η έννοια και η παιδαγωγική αξία της διαθεματικότητας πλαισιωμένη με ένα παράδειγμα.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009-2016