Σύντομο βιογραφικό σημείωμα


 

Γεννήθηκα το 1956 στην Κερπινή Αρκαδίας. Το 1974 αποφοίτησα από το Λύκειο Λεβιδίου και την ίδια χρονιά πέτυχα στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου αποφοίτησα το 1978.

Το Σεπτέμβριο του 1982 διορίστηκα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σαν καθηγητής Μαθηματικών.

Από το ακαδημαϊκό έτος 1983–84 έως και το 1988–89 εργάσθηκα στην Παιδαγωγική Ακαδημία Τριπόλεως ως μαθηματικός.

Τα ακαδημαϊκά έτη 1986-87 και 1988-89 δίδαξα στη Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. Τρίπολης το μάθημα της Διδακτικής των Μαθηματικών.

Το 1989 έλαβα μέρος στις εξετάσεις του Ι.Κ.Υ. στην ειδίκευση: "Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική", όπου πέτυχα τη λήψη της υποτροφίας.

Από 1–3–1990 έως και 28–2–1993 έλαβα εκπαιδευτική άδεια και εργάσθηκα υπό την εποπτεία του καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Δρόσου Κωνσταντίνου σχετικά με την έρευνα του θέματος:

 

«Μη-Συμβατικά Θεμέλια της Ασαφούς Πιθανοθεωρίας
και της Στατιστικής Ασαφών Δεδομένων».

 

Στις 18–12–1995 ορκίσθηκα ως διδάκτωρ των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πολλά από τα αποτελέσματα της διδακτορικής μου έρευνας ανακοινώθηκαν σε διάφορα διεθνή συνέδρια ή περιέχονται στις παρακάτω δημοσιευμένες εργασίες.

 

1. "IB-Fuzzy Probabilities" ( «Fuzzy Sets and Systems», τεύχος 78, σελ. 355-369, 1996).

2. "IB-Fuzzy Stochastics" ("Asymptotics in Statistics and Probability Papers in Honor of Gregory Roussas " M. L. Puri, σελ. 155-170, U.S.A. 2000).

 

(http://www.math.upatras.gr/~cdrossos/Docs/index.html)

 

Έχω λάβει μέρος σε πολλά επιμορφωτικά προγράμματα του Π.Ε.Κ. Τρίπολης ως επιμορφωτής και έχω ανάλογη συγγραφική δραστηριότητα.

Στο ερευνητικό πεδίο δραστηριοποιούμαι στο χώρο της Διδακτικής των Μαθηματικών και των Πλειότιμων Λογικών (Many-valued Logics).

 

 

Copyright © 2009-2016