Παρατηρήσεις και σχόλια επί των σχολικών βιβλίων


"Κι ο δάσκαλος, ποιητής και τα βιβλία
να είναι σαν κρίνα."

Κ. Παλαμάς

 

Ημερ/νία Τίτλος Σχόλιο
06-08-17 Η σχέση της διάταξης στο σύνολο των πραγματικών αριθμών Με αφορμή την κυκλικότητα που παρατηρείται στο σχολικό βιβλίο.
18-09-16 Τριγωνομετρικές εξισώσεις - Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων Παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά με την επίλυση τριγωνομετρικών εξισώσεων και τις ιδιότητες του εσωτερικού γινομένου.
12-06-16 Ισοδύναμες εξισώσεις και η έννοια του "κοντά" Με αφορμή τις εκφωνήσεις δύο ασκήσεων στο βιβλίο των Μαθηματικών Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου.
07-03-16 Πολύγωνο αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων και διάμεσος μιας τυχαίας μεταβλητής Γίνεται ανάλυση των εννοιών αυτών με αφορμή κάποιες αστοχίες που παρατηρούνται στα αντίστοιχα σχολικά βιβλία.

20-06-12

Οι περιοδικές συναρτήσεις και η περίοδος

Καλό είναι να ληφθεί υπ' όψιν στη διδασκαλία της αντίστοιχης ενότητας.

17-03-10 Η έννοια της πιθανότητας - γιατί ο αξιωματικός ορισμός Παρατηρήσεις επιστημολογικού ενδιαφέροντος.
15-12-09 Ακέραιες Αλγεβρικές Παραστάσεις,
Πολυώνυμα και Μονώνυμα
Παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις για τη διδασκαλία των εννοιών αυτών.
02-12-09 Η διατύπωση και η απόδειξη ενός θεωρήματος Η άποψή μου για τη διατύπωση και την απόδειξη ενός θεωρήματος της Γεωμετρίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009-2016