Γενικά και Ειδικά Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών


 

"Τα προβλήματα της μάθησης είναι προβλήματα της Ψυχολογίας και για να βελτιώσουμε
τις μεθόδους διδασκαλίας των Μαθηματικών
πρέπει να μάθουμε πολύ περισσότερα πράγματα
για το πώς μαθαίνονται τα Μαθηματικά."
Skemp

 

ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
Ημερ/νία Τίτλος Σχόλιο
18-09-2017 Τρία συνηθισμένα λάθη που κάνουν μαθητές της Γ΄ Λυκείου σε ασκήσεις του Διαφορικού Λογισμού Με την επισήμανση των λαθών γίνονται και οι ανάλογες παρατηρήσεις και προτάσεις.
20-03-2016 Λύνοντας ασκήσεις με αντίστροφες συναρτήσεις Μία διδακτική πρόταση ως βοήθεια για τους μαθητές που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.
17-12-2015 Σχήμα Horner

(Φύλλο Εργασίας)
Σ’ αυτό το Φ.Ε. το σχήμα Horner προσεγγίζεται με τρόπο διαφορετικό από τον τρόπο που προσεγγίζεται στο σχολικό βιβλίο.
Χρησιμοποιήθηκε στις σχετικές δειγματικές διδασκαλίες που πραγματοποίησα ως Σχολικός Σύμβουλος.
28-11-2015 Διαίρεση πολυωνύμων

(Φύλλο Εργασίας)
Σ’ αυτό το Φ.Ε. ο αλγόριθμος παρουσιάζεται, σε αντίθεση με τα σχολικά βιβλία, με αναλυτικό
τρόπο (εξηγείται), ώστε οι μαθητές να μη τον μάθουν μηχανικά.
Χρησιμοποιήθηκε στις σχετικές δειγματικές διδασκαλίες που πραγματοποίησα κατά την
διάρκεια της θητείας μου στη θέση του Σχολικού Συμβούλου.
01-02-2015 Πρόσημο των τιμών του τριωνύμου Ένα προτεινόμενο σχέδιο διδασκαλίας.
14-09-2014 Ασκήσεις Μαθηματικών Κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου Ασκήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι οποίες συνοδεύονται με σχόλια και παρατηρήσεις.
08-06-2013 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Δίνεται έμφαση στην τεχνική του "αρκεί να αποδείξουμε ότι ..." και απευθύνεται κυρίως στους μαθητές της Α΄ Λυκείου.
03-03-2013 Μία πρόταση για τη διδασκαλία της ενότητας με τη βοήθεια του λογισμικού GeoGebra.
12-09-2011 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Μαθηματικών Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου Φ.Ε.Κ. 1168 / 8 - 6 - 2011 τ. Β΄
11-04-2011 Τρεις γενικεύσεις του Πυθαγορείου Θεωρήματος Έχουν διδακτικό ενδιαφέρον και μπορούν να αξιοποιηθούν στο διδακτικό μας έργο.
30-01-2011 Εύρεση του τύπου μιας συνάρτησης f όταν γνωρίζουμε την f' και ένα σημείο της γραφικής της παράστασης Γίνεται χρήση των αρχικών συναρτήσεων σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου 110920/Γ2/09-09-2010 του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

10-05-2009

Ασκήσεις πιθανοτήτων

Δημοσιευμένη εργασία στο περιοδικό της Ε.Μ.Ε.: "Ευκλείδης Β΄", τεύχος 55.

30-04-2009 Πράξεις με ενδεχόμενα Μία πολλαπλή παρουσίαση των πράξεων μεταξύ ενδεχομένων με παράλληλο τρόπο. Ένα καλό μέσο διδασκαλίας.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Ημερ/νία Τίτλος Σχόλιο
07-01-2016 Παραγοντοποίηση του τριωνύμου
αx2 + βx + γ (α 0)
Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την διδασκαλία της παραγοντοποίησης του τριωνύμου στη Γ΄ Γυμνασίου συμβατή με τις Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.
15-05-2015 Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών Τέσσερις διδακτικές προτάσεις και παρατηρήσεις από μία σχετική δειγματική διδασκαλία μου.
20-01-2015 Εμβαδόν τραπεζίου Ένα προτεινόμενο σχέδιο διδασκαλίας.
08-11-2012 Συστήματα Αρίθμησης

 (Φύλλο Εργασίας)
Χρησιμοποιήθηκε στις δειγματικές διδασκαλίες που πραγματοποίησα στα πιλοτικά γυμνάσια της περιοχής ευθύνης μου. Στους μαθητές δόθηκαν για καταμέτρηση 23 καλαμάκια και 15 σπίρτα.
08-11-2012 Οι πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασμού στο σύνολο των ακεραίων με εποπτικό τρόπο: Ένα μοντέλο ή ένα παιχνίδι; Βελτιωμένη έκδοση της εργασίας που είναι δημοσιευμένη στο περιοδικό "ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ γ΄" της Ε.Μ.Ε. τεύχος 74 (2011) και παρουσιάστηκε στο "3ο πανελλήνιο συνέδριο" της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ.), (Ρόδος, 2009)
10-10-2012 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ Είναι το 5ο κεφάλαιο του βιβλίου "Ανάλυση Θεμελιωδών Εννοιών Άλγεβρας", που έχω γράψει με την κ. Β. Γεωργιάδου (1987) και προοριζόταν για τους σπουδαστές των Παιδαγωγικών Ακαδημιών. Μπορεί να αποτελέσει υποστηρικτικό υλικό του Π.Σ. του Ν. Σχολείου αφού η αντίστοιχη ενότητα δεν περιέχεται στα σχολικά βιβλία.
06-11-2011 Πυθαγόρειο Θεώρημα:

1. Σχέδιο μαθήματος

2. Φύλλο εργασίας

Χρησιμοποιήθηκαν στις δειγματικές διδασκαλίες που πραγματοποίησα σε σχολεία της περιοχής ευθύνης μου.
11-10-2011 Εισαγωγή στην έννοια της συνάρτησης -
- Ανάλογα ποσά

(Φύλλο εργασίας)
Χρησιμοποιήθηκε σε προσομοιωτική διδασκαλία που πραγματοποίησα στο Π.Ε.Κ. Τρίπολης σε μικτό τμήμα. Η έννοια της συνάρτησης εδώ περιορίζεται στην περίπτωση όπου οι τιμές της μεταβλητής y προσδιορίζονται από τις τιμές της μεταβλητής x.
25-03-2011 Τρεις ενδιαφέρουσες αποδείξεις του Πυθαγορείου Θεωρήματος Με αφορμή το Ιστορικό Σημείωμα της σελίδας 132 του σχολικού βιβλίου των Μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου.
09-09-2009 Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. Μαθηματικών Δημοτικού και Γυμνασίου (2ΜΒ) Φ.Ε.Κ. 303 και 304 / τ. Β, 13/3/2003.

 

ΓΕΝΙΚΑ
Ημερ/νία Τίτλος Σχόλιο
10-01-2012 Σχεδιασμός και οργάνωση μιας διδασκαλίας Εισήγηση για επιμορφωτικές συναντήσεις.
20-03-2011 Η ενορατική προσέγγιση σαν μέθοδος στη διδασκαλία των Μαθηματικών Εργασία δημοσιευμένη στο περιοδικό της Ε.Μ.Ε. "Ευκλείδης γ΄" στο τεύχος 21.
11-12-2009 Είδη, χρήση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού – Ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού Μια παρουσίαση με αφορμή το πλαίσιο δράσης "Ψηφιακή τάξη" του Υπουργείου Παιδείας.

 

 

 

Copyright © 2009-2016