Μικροεφαρμογές GeoGebra για την υποστήριξη των διδασκαλιών


 

"Τα Μαθηματικά δεν είναι αποστήθιση κανόνων
και  αλγορίθμων χωρίς κατανόηση του 'γιατί'
 και  εφαρμογή  τους  χωρίς  κατανόηση
 των εννοιών και των σχέσεων."


Ν.Σ.

 

 

Α' Γυμνασίου

Β' Γυμνασίου

Γ' Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

Γενικές

 

 

 

 

Copyright © 2009-2018