Μικροεφαρμογές (applets) GeoGebra για την Γ' Λυκείου


 

"Τα Μαθηματικά δεν είναι αποστήθιση κανόνων
και  αλγορίθμων χωρίς κατανόηση του 'γιατί' και  εφαρμογή  τους  χωρίς  κατανόηση  των εννοιών και των σχέσεων."


Νέο Σχολείο

 

Ημερ/νία Θέμα Συντάκτης
23-02-16 Τα απειροστά που αποτέλεσαν βασική ιδέα για την ανάπτυξη του Απειροστικού Λογισμού, ως έννοια Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03
02-03-15 Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03
28-11-14 Αντιστροφή της αντιστοίχισης - Αντίστροφη συνάρτηση Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03
30-04-14 Προσέγγιση της καμπύλης συχνοτήτων μιας συνεχούς μεταβλητής Αντώνιος Κρυπωτός
ΓΕ.Λ. Μολάων
21-04-13 Οπτικοποίηση της άσκησης 9, σελ. 102 του βιβλίου των Μαθηματικών Κατ/σης Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03
30-01-13 Εφαπτομένη καμπύλης - Παράγωγος Αντώνιος Κρυπωτός
ΓΕ.Λ. Μολάων
30-01-13 'Ανω και κάτω άθροισμα - Ορισμένο ολοκλήρωμα Αντώνιος Κρυπωτός
ΓΕ.Λ. Μολάων

 

<< Πίσω

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009-2016