Συγχώνευση Αλληλογραφίας Word

Η Συγχώνευση Αλληλογραφίας είναι μία πολύτιμη δυνατότητα του Word που μπορεί να μας γλυτώσει από πολύ κόπο!

Φανταστείτε να πρέπει να εκτυπώσετε 200 βεβαιώσεις παρακολούθησης, ή προϋπηρεσίας, ή φύλλα πορείας, ή πιστοποιητικά ελέγχου! Αντί να κάνετε συνεχώς αντιγραφή και επικόλληση, αφήνετε τη Συγχώνευση Αλληλογραφίας να το κάνει για σας σε δευτερόλεπτα!

Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα 7 βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε: Οδηγίες.

Επιστολή

Pinakaspelaton (Word)

Ονόματα (Excel)