Νέα Βιβλία του ΙΕΠ για τη Β΄ ΕΠΑΛ

Νέα βιβλία – σημειώσεις του ΙΕΠ για το ΕΠΑΛ 2017-2018

Τομέας Πληροφορικής

Αναλυτικά Προγράμματα ΣπουδώνΔιδακτέα Ύλη

 Aρχές προγραμματισμού Yπολογιστών (2η Έκδοση) – Β’ τάξη ΕΠΑΛ

Υποστηρικτικό Υλικό 

Οδηγίες Διδασκαλίας

Τεχνικά θέματα πωλήσεων και προδιαγραφών υλικού και λογισμικού – Β’ τάξη ΕΠΑΛ

Οδηγίες Διδασκαλίας

Λειτουργικά συστήματα και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων – Β’ τάξη ΕΠΑΛ

Οδηγίες Διδασκαλίας

Βασικά θέματα πληροφορικής – Β’ τάξη ΕΠΑΛ

Οδηγίες Διδασκαλίας

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Ιστοτόπων – Β’ τάξη ΕΠΑΛ

Οδηγίες Διδασκαλίας

Υλικό και δίκτυα Υπολογιστών – Β’ τάξη ΕΠΑΛ

Οδηγίες Διδασκαλίας

βιβλία  της Β’ τάξης ΕΠΑΛ του 2015-2016

Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και εφαρμογές τους στο διαδίκτυο 

Οδηγίες Διδασκαλίας

Εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων

Οδηγίες Διδασκαλίας