Τεστ αυτοαξιολόγησης για τα Δίκτυα

Τεστ αυτοαξιολόγησης για το 6ο κεφάλαιο.

Ευχαριστώ του μαθητές Βασιλάκο Γεώργιο, Βούλκο Δημήτριο, Καρακούτη Παναγιώτη, Ξιφιλίδη Γεώργιο και Τενεκετζή Σταύρο για τη δημιουργία των τεστ αυτοαξιολόγησης  στο μάθημα Δίκτυα του 6ου κεφαλαίου.

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους

Ερωτήσεις πολαπλής επιλογής

Ασκήσεις αντιστοίχισης

Άσκηση 1       Άσκηση 2         Άσκηση 3       Άσκηση 4