Διδακτέα – εξεταστέα υλη του μαθήματος «δίκτυα υπολογιστών»

ΔΙΔΑΚΤΕΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

2015-2016

ΒΙΒΛΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Κ. Αρβανίτη, Γ. Κολυβά, Στ. Ούτσιου, Τομέας ηλεκτρονικών της Α΄ τάξης του 2ου Κύκλου των Τ.Ε.Ε.)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Κεφάλαιο 1. Αρχές δικτύων επικοινωνιών

1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου.

1.8. Το μοντέλο OSI.

1.8.1. Τα επτά επίπεδα του OSI.

Κεφάλαιο 4.Τοπικά δίκτυα

4.3.2. Πρότυπο πρόσβασης στο μέσο IEEE 802.3.

4.3.3. Πρότυπο πρόσβασης στο μέσο IEEE 802.4 – Αρτηρία με Κουπόνι (Token Bus).

4.3.4. Πρότυπο πρόσβασης στο μέσο IEEE 802.5 – Δακτύλιος με Κουπόνι (Token Ring).

Κεφάλαιο 6. Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο.

6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές.

6.3 Μισθωμένες γραμμές.

6.5 ISDN.

6.7. ATM.

6.8 xDSL.

Κεφάλαιο 7.Διαδικτύωση – Internet

7.1. Επίπεδο δικτύου.

7.1.1 Γενικές Αρχές.

7.2 Τεχνολογία  TCP/IP.

7.2.1. Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP.

7.2.2. Σχέση OSI και TCP/IP.

7.2.3. Βασικές αρχές επικοινωνίας στην τεχνολογία TCP/IP και στο Διαδίκτυο.

7.3. Πρωτόκολλο TCP.

7.3.1. TCP συνδέσεις.

7.4. Πρωτόκολλο UDP.

7.5. Πρωτόκολλο IP.

7.6. Διευθυνσιοδότηση.

7.6.1. Διεύθυνση ελέγχου προσπέλασης στο μέσο (MediaAccessControl, MAC Διεύθυνση).

7.6.2. IP διευθύνσεις .

7.6.3. Υποδίκτυα και Μάσκα Υποδικτύου.

7.7. Πρωτόκολλο ARP.

7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχής (Domain Name System, DNS).

7.8.1. Χώρος Ονομάτων του DNS.

7.9. Δρομολόγηση.

7.9.1. Δρομολόγηση σε δίκτυα TCP/IP.

7.9.2. Άμεση δρομολόγηση.

7.9.3.. Έμμεση δρομολόγηση.

7.9.4. Πίνακας δρομολόγησης.

7.10. Πρωτόκολλα δρομολόγησης.

7.11 Πρωτόκολλα εφαρμογής.

7.11.1. Γενικές Αρχές.

7.11.2. Βασικές και προηγμένες υπηρεσίες Διαδικτύου.

Κεφάλαιο 8.Διαχείριση και Ασφάλεια Δικτύου

8.1 Διαχείριση Δικτύου.

8.1.1 Διαχείριση Παραμέτρων.

8.1.2 Διαχείριση Επίδοσης Δικτύου.

8.1.3 Διαχείριση Σφαλμάτων.

8.1.4 Διαχείριση Κόστους.

8.1.5 Διαχείριση Ασφάλειας.

8.2 Πρότυπα Διαχείρισης

8.2.2 Πρότυπο SNMP.

8.3 Ασφάλεια Δικτύων.

8.3.1. Ασφάλεια πληροφοριών.

8.3.2. Επεξήγηση ορολογίας.

8.3.3. Μέθοδοι παραβίασης.

8.3.4. Τεχνικές ασφάλειας.

8.3.5. Τεχνολογίες ασφάλειας .

8.3.6. Αποφυγή καταστροφών.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η εξεταστέα ύλη είναι η διδακτέα ύλη εκτός των Κεφαλαίων 1 (1.7, 1.8, 1.8.1) και 4 (4.3.2, 4.3.3, 4.3.4) και των παραγράφων 6.3, 6.7, 8.2, 8.2.2.