Βλάστος Αιμίλιος    Μαθηματικός                                                  Στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας  

 

 

         Μαθηματικά  Geogebra  Επιμόρφωση ΑΕΠΠ  ΤΠΕ ΔΙΑΦΟΡΑ  Ιστορία  math-funΡήσεις links     home    

ΣΕΝΑΡΙΑ

 

Ένα μάθημα στις ΤΠΕ συνήθως πρέπει να περιλαμβάνει: α) το αρχείο του λογισμικού που θα δίνεται ή θα κατασκευάζεται απο τον μαθητή
β)το φύλλο εργασίας που θα δίνεται στον μαθητή γ) το σενάριο που είναι στην διάθεση του καθηγητή.
(Ο καθηγητής  μπορεί να το συμβουλεύεται για να ξέρει που κατευθύνεται το μάθημα , ή να το τροποποιεί ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης του.)

Μια πρόταση διδασκαλίας του Πυθαγόρειου Θ.  και σενάριο διδασκαλίας pdf
Τριγωνομετρία Β γυμνασίου  ggb και σενάριο διδασκαλίας pdf
Αεροπορικό ταξίδι  σενάριο , φύλλο εργασίας , εφαρμογή  στο Fp
Περιγεγραμμένα πολύγωνα σενάριο , φύλλο εργασίας, εφαρμογή  στο χελωνόκοσμο
Ανάλυση δραστηριότητας στις απόλυτες τιμές   η εφαρμογή  η επέκταση  (geogebra)
Οι δυσκολίες στην άλγεβρα   ανάλυση δραστηριότητας  η  εφαρμογή  (geogebra)

Μέσα πλευρών τριγώνου(3ο απο τα 10)

παραβολικό χωρίο (4ο απο τα 10)

 


Αρχείο zip (3 αρχεία ggb ,  ένα φύλλο doc και ένα σενάριο doc Μεσοκάθετος) A Γυμνασίου από τη Μαρία Καλογήρου
Αρχείο zip (4 αρχεία ggb ,  ένα φύλλο doc και ένα σενάριο doc τετράγωνο)  Β Γυμνασίου από τη Μαρία Καλογήρου
Αρχείο zip (αρχείο ggb , σενάριο doc Γεωμετρία )
Β Λυκείου από το Στέλιο Αμπράζη

 

Μια προτεινόμενη δομή σεναρίου doc , με κόκκινα γράμματα είναι οι επεξηγήσεις, με μπλέ είναι οι τίτλοι.

Δείτε ένα σενάριο στην αρχή του. Πρώτα έγινε η εφαρμογή στο geogebra, μετά το φύλλο εργασίας μαθητή,
(και στα δύο έγιναν πολλές αλλαγές ώστε να προκύψει το επιθυμητό).
 Θα δείτε την δομή του σεναρίου με συμπληρωμένη μόνο την ανάλυση της δραστηριότητας (μαύρο χρώμα γραμματοσειράς), τα υπόλοιπα σε άλλο βήμα,
 το φύλλο εργασίας μαθητή που υπάρχει στο τέλος ggb , htm , doc

Δυνατότητες του FP  doc
Δυνατότητες των λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας doc