ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ. ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ - ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ (Curriculum Vitae)

Η Αναστασια Βακαλουδη είναι Φιλόλογος, έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Α.) και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στη Βυζαντινή Ιστορία, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Ed.) στη Διδακτική και Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Υπολογιστικών και Δικτυακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στη Διδακτική της Ιστορίας και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Έχει, επίσης, παρακολουθήσει κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών Βυζαντινής Ιστορίας στο Ludwig – Maximilians – Universität του Μονάχου.

Γνωρίζει τρεις γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.   

Είναι Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Φιλολόγων), Διδάσκουσα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ασχολείται ως Επιμορφώτρια με τη Διδακτική και Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Υπολογιστικών και Δικτυακών Τεχνολογιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Έχει ασχοληθεί με ιστορικό ερευνητικό έργο στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Θεσσαλονίκης και έχει διδακτικό έργο σε Ελληνικά Πανεπιστήμια (σε Τμήματα Ιστορίας, Προγράμματα Εξειδίκευσης και Μετεκπαίδευσης Φιλολόγων, Μεταπτυχιακά Προγράμματα Διδακτικής και Παιδαγωγικής Αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση), διδακτικό έργο σε Εκπαιδευτικά-Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), σε Προγράμματα Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης καθηγητών, Προγράμματα αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, κ.ά. 

Είναι μέλος της Επιτροπής επιμέλειας έκδοσης του επιστημονικού περιοδικού «Βυζαντινός Δόμος», μέλος της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και της Eλληvικής Eπιτρoπής Σπoυδών Noτιοανατoλικής Eυρώπης.

Είναι συγγραφέας δεκατεσσάρων επιστημονικών βιβλίων και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή εννέα (9) επιστημονικών συλλογικών έργων και δέκα (10) έργων Εκπαιδευτικού Υποστηρικτικού Υλικού το οποίο αξιοποιείται στην εκπαιδευτική πράξη. Συμμετέχει, επίσης, στη συγγραφή του Εγκυκλοπαιδικού Προσωπογραφικού Λεξικού Βυζαντινής Ιστορίας και Πολιτισμού (Αθήνα) / Encyclopaedic Prosopographical Lexicon of Byzantine History & Civilization (Turnhout Βελγίου).  

Έχει δημοσιεύσει, μέχρι στιγμής, πάνω από ογδόντα (80) άρθρα ιστορικής έρευνας και διδακτικής –παιδαγωγικής έρευνας σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά (Byzantinoslavica, Byzantion, Byzantinische Forschungen, Jahrbuch  der  Östereichischen Byzantinistik, Ostkirchliche Studien, International Journal of Historical Learning Teaching and Research, Βυζαντιακά, Βυζαντινά, Βυζαντινός Δόμος, Παρνασσός, Νέα Παιδεία, Φιλόλογος, Εκπαιδευτική Κοινότητα, Επτάκυκλος, Αρχαιολογία και Τέχνες, Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, Σύγχρονη Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικά, Φιλολογική Πρωτοπορία, Μακεδονικά κ.ά.) και σε Πρακτικά Πανελληνίων και Διεθνών Συνεδρίων.

 

ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΤΠΕ

 

ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΤΠΕ

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (Β/ΘΜΙΑ και Γ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥΣύγχρονοι Έλληνες Συγγραφείς

 

 

Εκπαιδευτική δράση

 

Πολιτιστική δράση

 

VIDEO ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ - από το ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ της ΕΡΤ 3)

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ (βλ. INDEX)

       

HOME PAGE