Κατηγορία: ‘Γενικά’

Επιδιόρθωση SchoolPress (εγκαταστάσεις εκπαιδευτικών)

25 Σεπτεμβρίου 2010, από admin

Α. Σύνδεση στο www.sch.gr

 • κλικ στο MySch (www.sch.gr )
 • κλικ στο Πίνακας Ελέγχου
 • Εισαγωγή password και κλικ στο κουμπί Είσοδος
 • κλικ στο Στοιχεία Δικτυακού Τόπου
 • Σημειώνουμε το απόλυτο path δικτυακού τόπου (στο τέλος του απόλυτου path προσθέτουμε το /public_html)
 • κλικ στο Πίνακας Ελέγχου —> Ρυθμίσεις Βάσης Δεδομένων MySQL
 • Σημειώνουμε το Όνομα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης MySQL
 • κλικ στο Προσθήκη για δημιουργία νεας βάσης
 • OK
 • κλικ στο Αποσύνδεση

Β. Διορθωση του wp-config.php (Χρήση FTP)

 • Download wp-config.php
 • DB_NAME —> Το ονομα της βάσης που δημιουργήσαμε
 • ABSPATH —> Το νεο απόλυτο path
 • Upload wp-config.php

Γ. Εγκατάσταση στη νέα βάση

 • Αλλαγή κωδικού admin
 • Ενεργοποίηση πρόσθετων (plugins)

Δ. BACKUP Tables (posts, postmeta, terms, terms_relationships, terms_taxonomy)

phpMyAdmin: http://www.att.sch.gr/phpmyadmin (Ονομα χρήση και κωδικο βάσης)

 • Νεα βάση
  Διαγραφή περιεχομένων των tables posts, postsmeta, terms, terms_relationships, terms_taxonomy
 • Παλιά βάση
  Εξαγωγή περιεχομένων των tables posts, postsmeta, terms, terms_relationships, terms_taxonomy
 • Νέα βάση
  Εισαγωγή περιεχομένων στα tables posts, postsmeta, terms, terms_relationships, terms_taxonomy
 • Νέα βάση
  Διόρθωση του table posts (πεδία: guid, post_content)
  UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'http://users.ioa.sch.gr','http://users.sch.gr');
  UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'http://users.ioa.sch.gr', 'http://users.sch.gr');
  Διόρθωση του table postsmeta

How To Create A Custom WordPress Page Template

18 Σεπτεμβρίου 2008, από admin

http://www.wordpressmax.com/customize-wordpress/custom-page

Αναλυτικά στατιστικά (Site Meter)

12 Ιουνίου 2008, από admin

Για την προσθήκη αναλυτικών στατιστικών στοιχείων απο την εταιρεία SiteMeter (www.sitemeter.com) θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:

 • Εγγραφή στη δωρεάν υπηρεσία Site Meter Basic
 • Με το τέλος της εγγραφής θα λάβετε ένα email το οποίο θα σας δίνει οδηγίες για την εύρεση του HTML κώδικα που πρέπει να βάλετε στο αρχείο sidebar.php το οποίο βρίσκεται στο φάκελο /wp-content/themes/default/
  Παράδειγμα κώδικα:
  <!– Site Meter XHTML Strict 1.0 –>
  <script type="text/javascript" xsrc="http://s46.sitemeter.com/js/counter.js?site=s46schoolpress">
  </script>
  <!– Copyright (c)2006 Site Meter –>
 • Με τη χρήση του FTP client Filezilla θα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο sidebar.php και θα ανοίξετε το αρχείο με τον Text Editor PSPad
 • Συμπληρώστε τον κώδικα του sitemeter όπως παρακάτω
  Παράδειγμα κώδικα:
  <li>
  <h2>Στατιστικά (SiteMeter)</h2>
  <ul>
  <li>
  <!– Site Meter XHTML Strict 1.0 –>
  <script type="text/javascript" xsrc="http://s46.sitemeter.com/js/counter.js?site=s46schoolpress">
  </script>
  <!– Copyright (c)2006 Site Meter –>
  </li>
  </ul>
  </li>
 • Τοποθετήστε τον κώδικα στη γραμμή 90 του sidebar.php
 • Κάνετε αποθήκευση του αρχείου και στη συνέχεια ανεβάστε το με τη χρήση του Filezilla.

Ρυθμίσεις του EditorMonkey

17 Μαΐου 2008, από admin
 1. Επιλέγουμε Ρυθμίσεις ?> EditorMonkey
 2. Στο τμήμα TinyMCE Settings ενεργοποιούμε το "Use Custom Valid HTML Elements List? (Advanced)"
 3. Στη λίστα των Valid HTML Elements κάνουμε τα παρακάτω:
  Α. Επιπλέον μορφοποίηση στα tables (προσθήκη του style στα tags td και tr)
 4. Τέλος πατάμε το κουμπί Submit Changes

Εισαγωγή video από το YouTube

18 Φεβρουαρίου 2008, από admin
 1. Κάνουμε κλικ στο κουμπί HTML του editor
 2. Επικόληση του κώδικα από το YouTube στο παράθυρο που εμφανίζεται
 3. Κλικ στο κουμπί "Ενημέρωση"

Ρυθμίσεις στον EditorMonkey για εισαγωγή video από το YouTube

18 Φεβρουαρίου 2008, από admin
 1. Επιλέγουμε Ρυθμίσεις —> EditorMonkey
 2. Στο τμήμα TinyMCE Settings ενεργοποιούμε το "Use Custom Valid HTML Elements List? (Advanced)"
 3. Προσθέτουμε στη λίστα των Valid HTML Elements τα παρακάτω:
  -object[width|height],
  param[name|value],
  embed[src|type|wmode|width|height]
   1. ΠΡΟΣΟΧΗ όλα τα elements χωρίζονται με κόμα.
   2. Τέλος πατάμε το κουμπί Submit Changes

   Link στην επικεφαλίδα

   8 Φεβρουαρίου 2008, από admin

   Για την δημιουργία link σε όλη την επικεφαλίδα και όχι μόνο στον τίτλο πρέπει να κάνετε τις παρακάτω αλλαγές:

   • Αρχείο /wp-content/themes/default/style.css

    Στον ID selector #header να προστεθεί το cursor: pointer;

    #header {
    background: #73a0c5 url('images/schoolpressheader.jpg') no-repeat bottom center;
    cursor: pointer;
    }

   • Αρχείο /wp-content/themes/default/header.php

    η εντολή <div id="header"> θα πρέπει να γίνει

    <div id="header" onclick="location.href='<?php echo get_option('home'); ?>'">

   Μετατροπή video (*.avi) σε flash video (*.flv)

   2 Φεβρουαρίου 2008, από admin

   Riva FLV Encoder

   http://rivavx.de/index.php?encoder&L=3

   Free


   AnyVideoConverter

   http://www.any-video-converter.com/products/for_video_free/

   Free Version


   DVDVideoSoft - Video to Flash Converter

   http://www.dvdvideosoft.com/products/dvd/Free-Video-to-Flash-Converter.htm

   Freeware


   Free on-line file conversion

   http://www.zamzar.com

    

   Εύκολη προσθήκη κατηγοριών

   31 Ιανουαρίου 2008, από admin

   Κατεβάστε το αρχείο admin-footer.zip

   Αφού το αποσυπιέσετε θα έχετε το admin-footer.php, το οποίο θα το ανεβάσετε στο φάκελο wp-admin

   Εικόνα και χρώμα κεφαλίδας - Ενεργοποίηση κουμπιών

   25 Ιανουαρίου 2008, από admin

   Για το εύκολο τρόπο αλλαγής χρώματος στην κεφαλίδα και στον τίτλο κατεβάστε στον υπολογιστή σας το αρχείο functions.zip και το αρχείο header-img.zip

   Αποσυμπιέζοντας τα παραπάνω αρχεία θα έχετε τα αντίστοιχα functions.php και header-img.php

   Aνεβάστε (με το Filezilla) στον δικτυακό σας τόπο:

   • το αρχείο functions.php στον φάκελο
    wp-content/themes/default
   • το αρχείο header-img.php στον φάκελο
    wp-content/themes/default/images