Αρχείο Φεβρουαρίου 2008

Plugin Fold Page Menus

22 Φεβρουαρίου 2008, από admin

Αν θέλετε αναδιπλωμένο μενού χρησιμοποιήστε το plugin Fold Page Menus

Θα το βρείτε στη διεύθυνση http://www.mealldubh.org/index.php/software/fold_page_menus/

Installation

To install, simply download fold_page_menus.tgz into your wp-content/plugins directory and unzip it - it?s just a single file fold_page_menus.php. Install it through Site Admin -> Plugins as usual.

You then need to add it into your current theme. Edit the sidebar.php file and add fold_page_menus to the call to wp_list_pages.

For the WordPress default theme, this means changing this line:
<?php wp_list_pages('title_li=<h2>Pages'); ?></h2>
to this:
<?php wp_list_pages(fold_page_menus().'title_li=<h2>Pages'); ?></h2>
and that?s it.

How does it work?

wp_list_pages accepts an exclude parameter with a list of pages which should not be shown in the menu. This plug-in works out which pages to exclude and creates the necessary exclude= list.

Εισαγωγή video από το YouTube

18 Φεβρουαρίου 2008, από admin
 1. Κάνουμε κλικ στο κουμπί HTML του editor
 2. Επικόληση του κώδικα από το YouTube στο παράθυρο που εμφανίζεται
 3. Κλικ στο κουμπί "Ενημέρωση"

Ρυθμίσεις στον EditorMonkey για εισαγωγή video από το YouTube

18 Φεβρουαρίου 2008, από admin
 1. Επιλέγουμε Ρυθμίσεις —> EditorMonkey
 2. Στο τμήμα TinyMCE Settings ενεργοποιούμε το "Use Custom Valid HTML Elements List? (Advanced)"
 3. Προσθέτουμε στη λίστα των Valid HTML Elements τα παρακάτω:
  -object[width|height],
  param[name|value],
  embed[src|type|wmode|width|height]
   1. ΠΡΟΣΟΧΗ όλα τα elements χωρίζονται με κόμα.
   2. Τέλος πατάμε το κουμπί Submit Changes

   Link στην επικεφαλίδα

   8 Φεβρουαρίου 2008, από admin

   Για την δημιουργία link σε όλη την επικεφαλίδα και όχι μόνο στον τίτλο πρέπει να κάνετε τις παρακάτω αλλαγές:

   • Αρχείο /wp-content/themes/default/style.css

    Στον ID selector #header να προστεθεί το cursor: pointer;

    #header {
    background: #73a0c5 url('images/schoolpressheader.jpg') no-repeat bottom center;
    cursor: pointer;
    }

   • Αρχείο /wp-content/themes/default/header.php

    η εντολή <div id="header"> θα πρέπει να γίνει

    <div id="header" onclick="location.href='<?php echo get_option('home'); ?>'">

   Νέα έκδοση - SchoolPress v1.2

   8 Φεβρουαρίου 2008, από admin

   Κατεβάστε τη νέα έκδοση:

   Visual text editor (EditorMonkey)

   5 Φεβρουαρίου 2008, από admin

   Για την ευκολότερη μορφοποίηση των καταχωρήσεων σας, χρησιμοποιήστε το πρόσθετο editormonkey.zip

   Αποσυμπιέστε το και ανεβάστε το φάκελο editormonkey

   καθώς και το αρχείο editormonkey.php στο wp-content/plugins

   Συνδεθείτε, πηγαίνετε στα πρόσθετα και ενεργοποιήστε το.

   Toolbars

   Links

   Μετατροπή video (*.avi) σε flash video (*.flv)

   2 Φεβρουαρίου 2008, από admin

   Riva FLV Encoder

   http://rivavx.de/index.php?encoder&L=3

   Free


   AnyVideoConverter

   http://www.any-video-converter.com/products/for_video_free/

   Free Version


   DVDVideoSoft - Video to Flash Converter

   http://www.dvdvideosoft.com/products/dvd/Free-Video-to-Flash-Converter.htm

   Freeware


   Free on-line file conversion

   http://www.zamzar.com

    

   Flash Video Player Plugin

   2 Φεβρουαρίου 2008, από admin

   Get the Flash Player to see this player.

   http://www.mac-dev.net/blog/

   Visual text editor (FCKEditor)

   1 Φεβρουαρίου 2008, από admin

   Για την ευκολότερη μορφοποίηση των καταχωρήσεων σας, χρησιμοποιήστε το πρόσθετο fckeditor-for-wordpress-plugin.zip Αποσυμπιέστε το και ανεβάστε το φάκελο fckeditor-for-wordpress-plugin στο wp-content/plugins Συνδεθείτε, πηγαίνετε στα πρόσθετα και ενεργοποιήστε το. * Περιλαμβάνει τον ImageManager ο οποίος σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε μικρογραφίες Links